Sparta Hockey Supporters - Stránky fanoušků hokejové Sparty

Ochrana soukromí

Používání cookies

Informace a data mohou být sbírány pomocí tzv. cookies k tomu, abychom vám dodali ty nejaktuálnější informace a poskytli ty nejlepší služby. To nám (a dalším pověřeným třetím osobám) pomůže umožnit Vám pohodlné brouzdání našimi webovými stránkami a dovoluje nám zlepšovat naše stránky, abyste rychle a pohodlně našli to, co hledáte.

Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ze serveru poslány do Vašeho prohlížeče a uloženy na Vašem počítači, takže webová stránka je schopna váš počítač rozpoznat.

Cookies mohou mít i formu tzv. session cookie. Tato cookie se dočasně připojí k vašemu počítači ve chvíli, kdy navštívíte webovou stránku, ale zmizí v okamžiku, kdy stránku opustíte. To znamená, že nejsou trvale uložena na Vašem zařízení.

Cookies na webových stránkách často slouží ke zlepšení jejich použitelnosti. Cookies nemohou poškodit soubory ve Vašem zařízení ani zvýšit riziko nakažení počítačovým virem.

Jak využíváme cookies?

Z cookies sbíráme pouze informace neosobního charakteru, která nám pomáhají vytvářet naše stránky uživatelsky nejpřívětivější. Důvěryhodným třetím osobám můžeme umožnit vkládání cookies na naše webové stránky, a to naším jménem a pouze za účelem dodání služeb, které poskytují.

Naše použití cookies zahrnuje:

 • Umožnění přenášet informace mezi jednotlivými stránkami našeho webu bez nutnosti je znovu vkládat.
 • Umožnění Vašeho přístupu k uloženým informacím.

Můžeme (my a naši důvěryhodní partneři) také následovně využít informace neosobního charakteru z cookies pro statistické účely:

 • Určit nejpopulárnější oblasti našeho webu.
 • Monitorovat využití služeb našeho webu (frekvenci a dobu).
 • Poskytnout anonymní data třetím stranám za účelem zacílení reklamy pro vás vhodnější.
 • Sledovat úspěšnost našich služeb.
 • Určit, jak často Vy a další uživatelé náš web navštěvujete a využíváte našich služeb.

Jak omezit cookies?

Pokud chcete být informováni, když Váš počítač obdrží cookie, můžete si svůj prohlížeč za tímto účelem nastavit. Tímto způsobem máte možnost cookie přijmout nebo odmítnout. Váš počítač může být také nastaven tak, že bude všechna cookie odmítat. Vezměte prosím na vědomí, že změna nastavení Vašeho prohlížeče, pokud máte cookies zakázána, může zabránit správnému fungování funkcí našeho webu. Chcete online spravovat vaše nastavení cookies? Vyzkoušejte projekt YourOnlineChoices.com.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Jak využívají cookies naši partneři

Podmínky registrace

Aktuální podmínky registrace a placeného členství SHS ke dni 14. října 2023

Podmínky registrace na webu spartans.cz

 • Registrací potvrzujete, že formulář obsahuje pravdivě vyplněné údaje. Pokud bude zjištěno, že jsou registrační údaje smyšlené, vyhrazujeme si právo takovýto účet zneaktivnit nebo smazat.

 • Každý uživatel si může zřídit pouze jeden aktivní účet za použití vlastního emailu. Vyhrazujeme si právo duplicitní účet zneaktivnit nebo smazat.

 • Je přísně zakázáno šířit na webu Spartans.cz příspěvky s tématikou pornografie či rasové diskriminace. Každý uživatel přispívá do fóra na svojí vlastní odpovědnost. Redakce webu si vyhrazuje právo nevyhovující příspěvky upravit či smazat. V souladu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb., který novelizuje několik dalších předpisů, a to trestní řád, zákon o přestupcích, zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon, upozorňujeme naše diskutující, že zákon se netýká jen novinářů, ale všech.

 • Porušení některého z pravidel se bude řešit individuálně. Při vážném porušení může být nick daného uživatele zablokován a příspěvky porušující pravidla budou smazány.

 • Administrátor si vyhrazuje právo odepřít přístup uživateli s podezřelým přihlášením. 

 • Diskusní fórum slouží VÝHRADNĚ fanouškům Sparty!

Informace o zpracování osobních údajů členů SHS vydaná podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR:

 1. Sparta Hockey Supporters, z.s. (dále jen SHS) zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely
  • usnadnění komunikace a organizace při výjezdech pořádaných SHS
  • informování o akcích pořádaných SHS nebo klubem HC Sparta Praha či jinou organizací věnující se hokejové tématice
  • poskytování výhod a slev pro placené členy SHS na akcích pořádaných SHS a jeho partnerů
 2. Pro zpracování osobních údajů není třeba Váš souhlas.
 3. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je SHS.
 4. Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, kontaktní osobní údaje (tel. č., email) a další dobrovolně sdělené kontaktní a identifikační údaje.
 5. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávány je doba platnosti registrace na webu spartans.cz. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit. V případě zrušení registrace u placených členů zaniká samotné členství v SHS.
 6. Vaše osobní údaje jsou předávány a zpřístupňovány orgánům veřejné moci podle platných zákonů. Dále můžou být, v případě placeného členství, předávány a zpřístupňovány klubu HC Sparta Praha za účelem poskytnutí výhod (viz bod 1).
 7. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány.
 8. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU).
 9. Pokud člen SHS (i neplacený) bude uplatňovat některé ze svých práv podle GDPR, musí tak učinit písemně a řádně se identifikovat.
 10. Pokud člen SHS zjistí, že je porušeno GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro zajištení bezpečnosti uživatele i poskytovatele jsou uchovány informace o IP adresách zařízení. Tyto údaje jsou uchovávány po celou dobu platnosti registrace a k jejich zneplatnění dojde až 6 (šest) měsíců od doby, kdy dojde ke zrušení služby (zrušení registrace).

Rozšíření účelu zpracování osobních údajů (Newsletter)

Pokud uživatel při registraci nebo následně v nastavení účtu zvolí možnost "Souhlasím se zasíláním novinek a obchodních sdělení ze serveru Sparta Hockey Supporters", jsou osobní údaje zpracovávány také pro účely zasílání informačních a obchodních sdělení za použití elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to do doby, dokud nedojde ze strany uživatele kzrušení tohoto souhlasu.

Ve spolupráci s GDPR Solutions

Podmínky (placeného) členství SHS

 • Souhlas s podmínkami registrace na webu spartans.cz (viz výše)
 • Souhlas s platnými stanovami Sparta Hockey Supporters, z.s.
 • Členský příspěvek posílejte na účet 2601061262 / 2010 (Fio banka), jako variabilní symbol použijte 2020+Vaše čtyřmístné SHS ID, které si zvolíte při registraci (a není již obsazeno) - zvolí-teli dvoumístné SHS ID, např. 22, pak vyplňte číslo nulami před číslo, tzn. 0022 - výsledný variabilní symbol bude pak 20200022.

Výhody členství v SHS

Hlavním důvodem členství v SHS by vždy měl být zájem o aktivní podporu HC Sparta Praha a podporu aktivit SHS. Členství v SHS však obsahuje i některé výhody:

 • sleva na většinu hromadných výjezdů
 • přednostní právo rezervace na atraktivní výjezdy
 • možnost účasti na akcích SHS

Další výhody budou přibývat během sezóny 2024/2025 ve spojení s novým webem a dalšími aktivitami.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu shs@spartans.cz