Sparta Hockey Supporters - Stránky fanoušků hokejové Sparty

Novinky

DŮLEŽITÉ: Odpověď vedení HC Sparta Praha na otevřený dopis v záležitosti choreografie

9. března 2012 v 11:40,  Komentáře

379.jpg

Vážená redakce SHS a Choreotýme,

dovolujeme  si  touto  cestou  odpovědět  na  Váš  otevřený  dopis  týkající  se  choreografie  na čtvrtfinále  play-off  2012.  Mrzí  nás,  že  jsme  byli  osloveni  touto  formou,  kterou  považujeme  za nešťastnou  (o  to  více,  že  přichází  2  dny  před  prvním  utkání  play-off  a  po  desetidenní  zápasové přestávce), nicméně bychom v této záležitosti rádi poskytli naše vyjádření.

Během posledních několika týdnů jsme byli v kontaktu se zástupci z vašich řad, setkání jsme sami  iniciovali.  Zástupci  klubu  absolvovali  dvě  osobní  schůzky  se  spoluzakladatelem  občanského sdružení Fanoušků železné hokejové Sparty, Pavlem Graciasem, druhého setkání se zúčastnil také Jan Skála, který se prezentoval jako člen Choreotýmu.

Zástupci   Sparty   na   těchto   setkáních   opakovaně   deklarovali   svou   ochotu   a   otevřenost komunikovat  jakákoliv  aktuální  fanouškovská  témata  či  podněty,  ať  už  by  se  týkaly  výjezdů  na venkovní  zápasy,  tvorby  chorea  či  podpory  atmosféry  v aréně  a  dalších  záležitostí.  Ze  strany  klubu byla nabídnuta možnost vytvořit širší komunikační platformu, v jejímž rámci by se nad jednotlivými tématy  setkávali  zaměstnanci  klubu  se  zástupci  oblastí,  jež  fanoušci  tvoří  či  se  na  nich  podílejí (fanouškovský web, výjezdy, choreo, bubeníci…).

Přes pozitivní reakci na tento návrh na našich setkáních (získali jsme zde příslib, že bude dále postoupen  na  setkání  fanoušků)  jsme  od  té  doby  nezaznamenali,  že  by  byla  ze  strany  fanoušků iniciována  jakákoliv  aktivita  směrem  k diskusi  nad  konkrétními  tématy  v tomto  režimu,  že  by  např. téma choreografie bylo vnímáno takto negativně, jak je v dopise prezentováno. Věříme, že právě ona nabídnutá  komunikační  platforma  je  cestou,  jak  systematicky  zlepšovat  veškeré  záležitosti,  které fanoušci vnímají jako témata k řešení.

Pokud   bychom   se   měli   v krátkosti   vyjádřit   k některým   konkrétním   bodům   uvedeným v otevřeném  dopise,  pak  v případě  chorea  musíme  vycházet  z provozního  řádu  arény,  požárních  a bezpečnostních  norem,  které  nám  určují,  co  si  v tomto  směru  můžeme  v  aréně  dovolit.  Jakkoliv manipulovat   s otevřeným   ohněm   v padesát   let   staré   aréně,   která   má   své   limity   ve   smyslu vzduchotechniky,  odvětrání  kouře  a  dýmu,  nám  zástupci  hasičů  i  bezpečnostních  složek  striktně zakazují, zvlášť v hledišti, kde je vysoká koncentrace fanoušků.

Po  požáru sousedního  Veletržního  paláce  tlak  na zajištění bezpečnosti v tomto směru ještě vzrostl, stejně tak po incidentu ve sparťanském kotli, kdy zde byl světlicí popálen jeden z fanoušků, a tento problém jsme museli z pozice klubu řešit.

Nemůžeme tak za klub oficiálně schválit možnost použití otevřeného ohně v jakékoliv podobě s ohledem na bezpečnostní riziko, jež neurčujeme my, ale příslušné instituce a bezpečnostní složky. Při  jakýchkoliv  vzniklých  problémech  by  v případě  oficiálního  souhlasu  s porušením  bezpečnostních pravidel  v rámci  provozu  arény  nesl  klub  plnou  odpovědnost  za  veškerou  škodu  způsobenou  na aréně, která je v majetku hlavního města Prahy, a to bez nároku na případné pojistné plnění.

Přes tyto limity, které např. užití ohňů omezují, jsme zcela přístupni hledat cesty, jak v rámci choreografie a podpory atmosféry v aréně řešit v podobě jiných alternativ. Vždy v intencích dodržení stanovených pravidel. Možné je například užití fontán za plexisklem za brankami mimo hlediště tak, jak  byly  již  realizovány  v  minulosti,  za  předpokladu,  že  budou  do  haly  vneseny  po  dohodě  a  za asistence hlavního pořadatele a nakládáno s nimi dle stanovených instrukcí. Jsme přístupni hledat i řešení  způsobu  vyvěšení  transparentů  v prostoru  kotle,  ideálně  společnou  návštěvou  na  místě  pro upřesnění požadavků a nalezení reálného řešení.

Choreografii vnímáme jako fanouškovskou aktivitu, kterou jako klub dlouhodobě  podporujeme, nikoliv formou příslibů, ale reálnou materiální pomocí. Vážíme si času a energie,  kterou tvůrci chorea do jeho tvorby investují. Pro konkrétní představu HC Sparta Praha od listopadu  loňského roku (tj. v posledních 4 měsících), podpořila choreografii pořízením barev, papíru, štětců,  fólií či balonků v celkové hodně cca 25.000 Kč.

Na závěr bychom rádi ještě jednou potvrdili, že jsme otevření komunikaci nejen v tomto, ale i  v dalších fanouškovských tématech. Přijde nám nešťastné, když lidé, kteří každý den pracují na tom,  aby se HC Sparta Praha posunul o krok dopředu, a Spartou žijí, a lidé, kteří Spartě věnují mnoho  svého času, fandí ji a podporují, spolu komunikují prostřednictvím „otevřených dopisů“. Nechceme a  nebudeme vést diskuzi v této formě, jelikož z našeho pohledu znamená pouze výměnu stanovisek  obou stran, nepřispívají však k rychlému a věcnému řešení případných problémů. Věříme v otevřené  a oboustranně vstřícné jednání, které dává prostor ke zlepšování věcí i větší pochopení možností  druhé strany.

Těšíme se na shledání při utkáních play-off i u jednacího stolu.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Zetek, PR Manažer
Tomáš Klimíček, marketingový ředitel

Pokud chcete k novince přidat komentář, odsouhlaste prosím sociální pluginy v rámci nastavení souborů cookies. Komentáře využívají plugin Facebook.com.