Sparta Hockey Supporters - Stránky fanoušků hokejové Sparty

Fanclub HC Sparta Praha

Valná hromada FanClubu - (R)EVOLUCE (23. 6. 2016)

16. května 2016 v 17:13,  Fanclub

748.jpg

Srdečně zveme všechny členy „Fan clubu hokejové Sparty“ na pravidelnou valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 18 hodin. Místo konání bylo zasláno členům emailem.

Tato valná hromada je obzvlášť důležitá, neboť hlavním bodem schůze bude reorganizace FanClubu a/nebo volba nového představenstva. Proto žádáme všechny současné členy starší 18 let, kteří mají zaplacen členský příspěvek za právě skončenou sezónu (2015/2016), aby se tohoto zasedání zúčastnili a pomohli tak splnit zákonné podmínky uvedené ve stanovách k řádnému uskutečnění. V případě, že se někteří členové nemohou osobně zúčastnit, apelujeme na podepsání a předání plné moci některému z dalších členů, kteří se zasedání zúčastní (včetně možnosti poskytnout plnou moc při hlasování samotnému předsedovi sdružení). Všichni právoplatní členové, kteří se zúčastní tohoto zasedání mají nárok na jeden standardní nápoj (pivo/nealko) zdarma - (bude hrazeno z peněžních zdrojů sdružení).

Předvyplněnou plnou moc k hlasování si můžete stáhnout zde (plna moc.docx).

Orientační program zasedání:

18:00 – 18:15     Prezence členů

18:15 – 18:20     Zahájení zasedání valné hromady a přivítání přítomných členů

18:20 – 18:40     Zpráva o hospodaření FanClubu

18:40 – 19:00     Představení návrhu předsedy na reorganizaci FanClubu * / představení kandidátů do představenstva FanClubu **

19:00 – 19:30     Diskuse o návrhu / volba nového představenstva

19:30 – 19:40     Usnesení / hlasování

19:40 – 19:50     Oficiální ukončení zasedání

19:50 - ?????     Ostatní / diskuse

* Konkrétní návrh bude členům zaslán emailem v následujících dnech či týdnech, aby se s ním mohli seznámit s dostatečným časovým předstihem ještě před samotným zasedáním valné hromady.

** Vyzýváme všechny, kteří mají zájem kandidovat do představenstva sdružení, aby informovali předsedu nejpozději do 17. června 2016.

 

Svou účast potvrďte emailem na fanclub@spartans.cz včetně informace zda a koho budete zastupovat při hlasování na základě plné moci nejpozději do 31. května 2016!

 

Ing. Igor Němec, předseda FanClubu

V Praze dne 16. 5. 2016